מורים וצוות בית הספר

הנהלה

בתיה חורי-יפין

מנהלת חטיבת הביניים

רכזות ורכזי שכבה

מיה בן דור

רכזת שכבה ה', רכזת מחוננים ומצטיינים, מחנכת ה/4

עפרי תמיר

רכזת שכבה ב', רכזת מעורבות חברתית, מחנכת ב'5

מורות ומורים

אירית אליאור

רכזת תכנית התגבור, רכזת מתמטיקה, מחנכת ג/3

אילנה שגיב

רכזת עתודה מדעית-טכנולוגית בחטיבה הבוגרת

אורלי מצר כהנא

רכזת עתודה מדעית-טכנולוגית בחטיבת הביניים

רועי זלצר

רכז תקשוב פדגוגי, רכז השתלמויות, חונך ה/7

אורנה דניאלי

רכזת מדעי המחשב, רכזת מערכת

אבי דב

רכז ליקויי למידה, רכז המשלחת לפולין

מיה בן דור

רכזת שכבה ה', רכזת מחוננים ומצטיינים, מחנכת ה/4

עפרי תמיר

רכזת שכבה ב', רכזת מעורבות חברתית, מחנכת ב'5

בתיה חורי-יפין

מנהלת חטיבת הביניים

ויקטור ורפולמייב

משה (רון) כהן

יונתן פרוינדליך

רענן שמש פורשנר

עורך אתר בית הספר, מחנך א/1

צוות המנהלה

רחל תירוש

אחות בית הספר

דניאל קליין

טכנאי מחשבים-מעבדות

מאמון אבו חדיר

עובד משק