אקדמיה בתיכון

"אקדמיה בתיכון" - לימודים באוניברסיטה הפתוחה לתלמידי תיכון

"אקדמיה בתיכון"
לימודים באוניברסיטה הפתוחה לתלמידי תיכון

משרד החינוך באמצעות האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ואגף א' לחינוך על יסודי מפעילים תכנית חדשה, "אקדמיה בתיכון". האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לתלמידי בתי ספר תיכוניים (ט' ומעלה) בעלי ציונים גבוהים להירשם לקורסים אקדמיים וללמוד לקראת תואר אקדמי. במסגרת התכנית ניתן במקצועות מסוימים להמיר למידה בביה"ס והיבחנות בבחינות בגרות בלמידה בקורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה והיבחנות על הנלמד בהם.

PDF לוגו
לצפייה במצגת הסבר
על התכנית

המרת בגרויות

משרד החינוך מאפשר לתלמידים המרת בגרויות ב- 16 מקצועות על בסיס מקבץ קורסים ספציפיים של האוניברסיטה הפתוחה במסגרת תכנית "אקדמיה בתיכון". אותם הקורסים משמשים את התלמידים גם כחלק מהנקודות לתואר וגם עבור ההמרה שבחרו בה. 

המרת הלמידה וההיבחנות בבחינות הבגרות תתאפשר בתחומי הדעת הבאים:

1. אזרחות
2. גיאוגרפיה
3. עולם הערבים והאסלאם
4. ספרות מ"מ וממ"ד
5. היסטוריה מ"מ וממ"ד
(בהיסטוריה לא תתאפשר המרה)
6. כימיה
7. פיזיקה
8. ביולוגיה
9. מתמטיקה

10. מדעי המחשב
11. מדעי החברה:
פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה
12. פילוסופיה
13. קולנוע
14. תקשורת
15. תיאטרון
16. אמנות
17. עברית הבעה ולשון

PDF לוגו
לצפייה בטבלת המרה של
האוניברסיטה הפתוחה מול שאלוני הבגרות

שיטת הלימוד

שיטת הלימוד מבוססת על לימוד עצמי מתך ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בצירוף מפגשי הנחיה בכיתה/באינטרנט, מטלות תרגול, אתר קורס ובו חומרי לימוד, פורומים, תרגילים, הרצאות, מצגות וכו' ובחינות גמר.

הלימודים מחייבים השקעת זמן רבה, התמדה, אחריות אישית ללמידה, עמידה בלוחות זמנים ויכולת למידה עצמית.
לפיכך, התכנית מתאימה רק לתלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה, סקרנות אינטלקטואלית ובגרות אישית

שימו לב:

  1. כל תלמיד יחויב ללמוד קורס מבוא ראשוני, שייקבע את המשך לימודיו בתכנית:
    קורס "אשנב במתמטיקה" לתלמידי מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב,

    קורס "עולם הכימיה" לתלמידי כימיה וביולוגיה, וקורס "אוריינות אקדמית" (ללא צבירת קרדיטציה) לכל שאר התלמידים.
  2. המשך הלמידה בתכנית מותנה בקבלת ציון 80 בקורסי המבוא. תנאי נוסף להמשך הלימודים בתכנית הוא עמידה בכל דרישות הלימוד במסגרת בית הספר.
  3. בשנה הראשונה ללימודים האקדמיים ימשיך התלמיד במקביל בלימודי המקצוע במסגרת קבוצת הלימוד של בית הספר. סיום מוצלח של שנה"ל הראשונה יאפשר לתלמיד, לפי בחירתו, לפרוש מלימודי המקצוע בבית הספר ולהמשיך בלימוד באו"פ בלבד.
  4. ניתן לבחור המרה גם במקצוע שלא נלמד בבית הספר.
מיון והרשמה

מיון המועמדים לתכנית יתבסס על המלצות של הצוות הפדגוגי המכיר את היכולות האישיות והלימודיות של המועמדים, ועל מבדקים מקדימים מטעם האוניברסיטה הפתוחה בהתאם לתחום הדעת המבוקש.

תהליכי המיון וההרשמה, כמו גם המעקב אחר תהליכי הלמידה של המשתתפים בתכנית, נעשים באמצעות רכזת התכנית בבית הספר, מיכל מנדלוביץ'.

לקבלת מידע נוסף ולהגשת מועמדות להשתתפות בתכנית
ניתן לפנות אל רכזת התכנית בכתובת
michmendel@gmail.com