צרפתית

לימודי צרפתית

 מורה ורכזת לימודי הצרפתית      
דניאלה גולדברג  

מצגת חשיפה למגמת צרפתית