לשון והבעה

 

רכזת המקצוע      
הורוביץ יעל
צוות המקצוע בחטיבה העליונה      
ברקן לבנת
הורוביץ יעל
לב טוביה
רוט לוי הילה
שיטרית טלי
 

חדשות המקצוע

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים בעברית נפרשת על פני שנתיים (כיתות י-י"א) והיא כוללת קריאה של טקסטים (הבנת הנקרא), כתיבה של טקסטים (הבעה) והיכרות מעמיקה עם מבנה השפה העברית (לשון) .

שכבה ד':

תכני הלימוד: בשנה הקרובה (תשע"ט) נעסוק בהבנת הנקראבכתיבת חיבורים (בתחום ההבעה) ובתורת הצורות (בתחום הלשון). במהלך השנה נקיים פרויקט בשיתוף האקדמיה ללשון עברית ובמהלכו יתבקשו התלמידים לחדש מילה בעברית.

ציון ודרכי הערכה:  ציון כיתה י' מהווה 30% מציון הבגרות, והוא נקבע על-ידי המורה בסוף השנה. אחת הדרישות בשנה זו היא יצירה של תלקיטאישי לכל תלמיד. על התלקיט לכלול חיבורים ותיקוניהם, וכן מבחנים, בחנים ועבודות (לפי הנחיות המורה בכל כיתה). ציון ה- 30% נסמך על ההערכות והציונים של התלמיד לאורך השנה, על התלקיט ועל התלמידוּת (נוכחות סדירה, התנהגות נאותה, הבאת ציוד, הגשת מטלות וכד').

שכבה ה':

תכני הלימוד: בשנה הקרובה (תשע"ט) נעסוק בהבנת הנקרא, בכתיבת סקירה ממזגת (בתחום ההבעה) ובהיכרות מעמיקה עם תורת הצורות(בתחום הלשון).

ציון ודרכי הערכה: ציון כיתה י"א מהוה 70% מציון הבגרות.  ציון זה מורכב מציון בחינת בגרות חיצונית אשר מתקיימת בסוף השנה (49%) ומהציון השנתי (21%) שנותן המורה לתלמידים על סמך עבודתם והישגיהם לאורך השנה.