תרבות ישראל

רכז המקצוע  
פרידמן אריק  
צוות המקצוע  

ביטון שובל

כהן סיון

לזר אוהד

עמירם עתי

פרידמן אריק

 

צדוק ורד

צים אילן

קינן צחי

שוורץ עדן

 

תכנית הלימודים