מוסיקה

לימודי מוסיקה, מקהלה ותזמורת

יונתן לסר – רכז, מורה ומנצח

תכנית הלימודים

אתגר מוסיקה בחטיבת הביניים

הסדנא תעסוק בתולדות המוסיקה בעין היוצר. הלימוד ישלב סקר על צורות כתיבה במוסיקה בליווי התנסות מעשית של התלמידים בהלחנה. במשך השנה נכיר תוכנה מוסיקלית המקלה על מלאכת ההלחנה ונעזר בה. משתתפי הקבוצה יוזמנו להשתתף במקהלה או בהרכב כלי. המקהלה וההרכב הכלי ייטלו חלק באירועי ביה"ס.