השכלה כללית

קורסים בין תחומיים במדעי הרוח, מדעי החברה ובאמנויות, בפיתוח מורי בית הספר.

קורסי השכלה כללית בשנת הלימודים תש"ף

   סיגל דבורה  
   
  גלילי דפנה ריקה  
   
  שטרנברג ליאור  
   
  קינן צחי  
   
  הורוביץ יעל  
   
  פוסטולובסקי חנוך  
   
  רוזנפלד כהן תמר  
   

עיקרי התוכנית

קול קורא נשלח למורים בבקשה להצעת קורסים במדעי הרוח, החברה והאמנויות. המורים בונים את הקורסים בעצמם- את תוכנית הלימודים, דרכי ההוראה והערכה. הדגש הוא על למידה פעילה, דרכי הוראה מגוונות בינתחומיות ועבודת עומק.

ועדה של רכזי המקצועות בוחרת שבע הצעות מידי שנה והן מוצעות לבחירת התלמידים.

ייחודיות התוכנית

  • מורה הוא המפתח של תוכנית הלימודים וכן המלמד אותה בפועל – העצמה אצל המורה ותחושת ריענון והתחדשות.
  • בינתחומיות ודרכי הוראה מגוונות.
  • דרכי למידה והערכה: תרגילים, הרצאות, עבודות חקר ופרזנטציות.
  • מתן העדפה לתחומים/ערכים חינוכיים שבית הספר מאמין בהם.