היסטוריה

רכזת המקצוע  
מוסקוביץ דפנה  
צוות המקצוע  

אופנהיים רונית

גורודין מיכאל

גל דותן

גמפל רינה

דננברג דלית

הקר ארז

לב ישי

לינדן תמנה

ליפוביצקי גרר

ליפשיץ גדעון

לנדסמן הרואי

מוסקוביץ דפנה

עמירם עתי

פורשנר רענן

פרידמן אריק

פרלשטיין יעל

רוט  שניר רונית

שפר נגה

 

מצגת חשיפה למגמת היסטוריה מורחב