אמנות

 

רכזת המקצוע  
מיכל כרמון  
צוות המקצוע  

בלומנפלד עדי
כרמון מיכל
פוקס אילה
רובין יעל

 

מצגת חשיפה למגמת אמנות

 

תכנית הלימודים

 סילבוס עיוני ומעשי למגמת אמנות ד'

סילבוס עיוני ומעשי למגמת אמנות ה'

סילבוס עיוני ומעשי למגמת אמנות ו'