פיסיקה

 

רכז המקצוע      
תל-דן ראובן 
צוות המקצוע       
וינשטיין חיים
לבריק ולנטינה
מצקביץ דינה
פוסטולובסקי חנוך
צ'רניאק זינה

קרביץ אשר
שלו אלי
שמש דורית
שקולניק מיכאל
תל-דן ראובן

חדשות המקצוע

 

תכנית הלימודים