עתודה מדעית-טכנולוגית

התכנית "עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" היא תכנית מצוינות יוקרתית, ייחודית ופורצת דרך לקידום עתידם של התלמידים.
התכנית היא מסלול שחושף את התלמידים בפני נושאים מתקדמים מתחום המדע והטכנולוגיה וסולל להם את הדרך להיות חלק מדור המנהיגות וההובלה העתידי.

צוות העתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית 

רכזת המקצוע      

שגיב אילנה (חטיבה עליונה)

מצר כהנא אורלי (חטיבת ביניים)

צוות המקצוע       
בית-ינאי מיכל
בן דוד איתן
לבריק ולנטינה
לוי מתן
מנדלוביץ מיכל
מצקביץ דינה

מצר כהנא אורלי
פוסטולובסקי חנוך
קרביץ אשר
שגיב אילנה
תל-דן ראובן

מצגת חשיפה למגמת העתודה המדעית-טכנולוגית 

 

תיאור פעילות התלמידים והישגיהם בעתודה המדעית-טכנולוגית

 

 

 

תכנית הלימודים

מטרת התכנית

לייצר מסלול מצוינות שש שנתי המוביל לתעודת בגרות איכותית בתחומי המדע והטכנולוגיה הכוללת:

  • 5 יח"ל במתמטיקה
  • 5 יח"ל במדעי הטבע (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה)
  • 5 יח"ל טכנולוגיות (הנדסת תוכנה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת מכונות, ביוטכנולוגיה או מדעית-טכנולוגית) או מקצוע נוסף ממדעי הטבע ברמה של 5 יח"ל.

עיקרי התכנית

התכנית מופעלת בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. 
בחטיבת הביניים מקבלים תלמידי התכנית שעות תוספתיות במתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב ורובוטיקה על פי תכניות לימודים ייחודיות. 
בתי הספר מקבלים תקציב הצטיידות למעבדות לצורך קיום הניסויים הדרושים בתכנית.
בחטיבה העליונה מקבלים תלמידי התכנית שיעורי תגבור במתמטיקה ובמדעים המותאמים לצורכי התלמיד. שיעורי התגבור ניתנים בקבוצות קטנות, ומטרתם לסייע לתלמידים לעמוד במחויבות שלקחו על עצמם בלימודי המדעים.