קיימות

אתגר קיימות הוקם בבית הספר על מנת לבחון לעומק ולהתנסות בחשיבה ויצירה מערכתית המשלבת אנשים, רעיונות ו"שטח". האתגר הוא לראות את עצמי כחלק ממשהו גדול יותר ולנסות לחשוב ולפעול להטבתו. משתתפי אתגר קיימות עוסקים בתכנון של אזורים בבית הספר מחדש על פי שיטת התכנון 'Permaculture'. שיטת תכנון זו מבוססת על עקרונות הקיימות: הרצון להיטיב לאדם, לאדמה וליצור מקורות של שפע. 

רכזת המקצוע      
נעמה קובה
צוות קיימות       
   

חדשות המקצוע

תכנית הלימודים

ללימודים באתגר שלושה חלקים- קורס תכנון, שרטוט ויישום.

בתחילה לומדים התלמידים והמורים קורס פרמקלצ'ר הכולל מפגשים בבית הספר, סיורים לימודים וימי עבודה. לאחריו מתכננים בקבוצות קטנות פרויקטים ליישום בבית הספר. את הפרויקטים מיישמים במקומות שונים בבית הספר מתוך כוונה לקדם בבית הספר קשרי גומלין בין אנשים, צמחים, תשתיות ובעלי חיים. בסיום השנה מתמקדים בשרטוט רעיונות לביצוע לקראת השנה הבאה על סמך הפרויקטים שהצליחו.

האתגר הינו אתגר רב גילאי משותף ומשתתפים בו מורים ותלמידים משכבות ז' ועד יב'. 

PDF  תכנית לימודי אתגר קיימות ותכנון בית ספרי 2016

PDF

PDF