חינוך גופני

 

רכז המקצוע      
זאב ויטמן
צוות המקצוע       
בורקוב ולדמיר
דרמון שולי
הר אבן יפעת
ויטמן זאב
טייב אורית
טייב בועז
 

חדשות המקצוע

 

תכנית הלימודים

 

PDF הערכת תלמידים בחינוך גופני כיתות ז-יב  

PDF רשימת נושאים לעבודות עיוניות בחינוך גופני

PDF תקנון החינוך הגופני לחטיבה הצעירה

PDF תקנון החינוך הגופני לחטיבה העליונה