חברה ומדינה

כחלק מתכנית הפיתוח והחידושים המגוונים בדרכי הלמידה וההוראה, החלטנו לאגם השנה את המקצועות היסטוריה, גיאוגרפיה ואזרחות בשכבה ט' למקצוע אחד, שייקרא "חברה ומדינה". הנושא ילמד בדרך של למידה והוראה בינתחומית במשך שש שעות שבועיות עם מורה אחד/אחת.

אנחנו מאמינים כי הוראה של מורה אחד/אחת בכיתה במשך שש שעות שבועיות במקום השעתיים שניתנו בעבר לכל אחד מהמקצועות שנלמדו על ידי שלושה מורים שונים תהיה משמעותית יותר עבור התלמידים. למידה כזו תאפשר היכרות טובה יותר ודיאלוג משמעותי יותר בין התלמידים למורה, העמקה רבה יותר בחומר, מחקר מקיף בנושאי הלימוד וככלל חווית לימודים אחרת.

רכזת המקצוע      
דפנה מוסקוביץ
צוות המקצוע בכיתות ג'      
גל דותן
לינדן תמנה
ליפוביצקי גרר
מוסקוביץ דפנה
סדובסקי אמנון

פרידמן אריק
פרלשטיין יעל
רוט  שניר רונית
רוטמן פביאן
תמיר עפרי

חדשות המקצוע

 

תכנית הלימודים

גישה אינטרדיסציפלינרית (בינתחומית) ללמידה ולהוראה מאפשרת לנו המורים לעסוק בנושאי הלמידה דרך שלוש נקודות מבט שונות, "שלושה זוגות משקפיים דיסציפלינריים" של שלושת המקצועות הנלמדים. התלמידים יוכלו בדרך זו להסתכל ולחקור תופעות, רעיונות וסוגיות שונות, ובכך לנסות ולהבין טוב יותר את נושאי הלימוד המשקפים "עולם אמיתי" שבו יש מציאות רבת פנים שאינה מצטמצמת לדיסציפלינה אחת בלבד. במילים אחרות, להבנתנו, אירועים הם מקשה אחת של היסטוריה גאוגרפיה ואזרחות והוראה שלהם כמערכת אחת משרתת הבנה עמוקה יותר שלהם וממילא ניתוח מעמיק של סיטואציות עכשוויות. 

בשיעורים אלו נלמד סוגיות מתכניות הלימודים המיועדות לכיתה ט', ונתייחס למושגים מרכזיים מכל אחד מתחומי הידע. בכוונתנו לעסוק בחלק הראשון של השנה בנושאים אלה בדרך תיאורטית ובהמשך יהיה על התלמידים ליישם לימוד זה בחקר – שחלקו תיאורטי וחלקו מעשי – של סוגיות שונות בהיסטוריה ובמציאות של מדינת ישראל.

 

PDF 

PDF

PDF