גיאוגרפיה

 

רכזת המקצוע      
נאוה מרכוס
צוות המקצוע       
גרוסמן ליאורה
מרכוס נאוה
עמירם עתי
פרלשטיין יעל
רוט  שניר רונית
רוטמן פביאן
 

מצגת חשיפה למגמות גיאוגרפיה