מאגר הפרויקטים

ב/2 יוצאת לשטח(ים)

הסכסוך הערבי-ישראלי עומד במוקד ההיסטוריה הישראלית והעולמית במאה השנים האחרונות. במדינת ישראל ובפוליטיקה הישראלית – סוגיית שטחי יהודה, שומרון ועזה היא הסוגיה החשובה ביותר בחמישים השנים האחרונות כשהאירועים בינינו לבין הפלסטינים מגדירים מבחינת הישראלים את תפקוד הממשלה, משימותיה ויעדיה אך עם הזמן גם את זהותה של מדינת ישראל. ובכל זאת, למרות שזו הסוגיה העומדת במרכז מערכות הבחירות השונות והיא שקורעת יותר מכל דבר אחר את החברה הישראלית, הנושא לא נלמד בצורה מסודרת במערכת החינוך.
מטרת הפרויקט היתה להשלים את הידע החסר של התלמידים על הסכסוך הערבי-ישראלי מאז 1967 תוך דגש מיוחד על המצב בהווה בשטחי יהודה ושומרון. מלבד השלמת הידע, התבקשו התלמידים גם ללמוד ולהכיר בעצמם את היכולת להסתכל בצורה ביקורתית על המציאות ולזהות את האינטרסים השונים שהם יפגשו בדרך. המטרה הסופית היתה שהתלמיד ירגיש בתום הפרויקט שהוא מבין את הסוגיות השונות והדילמות השונות הקשורות לשטחים, אבל שיותר מכל דבר אחר – ירגיש ביטחון עצמי בבואו להסתכל על סוגיות עכשוויות ולגבש לעצמו דעה. בכך, יעשה צעד משמעותי בדרך להפוך לאזרח מועיל ומעורב במדינת ישראל.

עובדים בבית ספר

מפגש והיכרות עם עובדי בית הספר (שאינם מורים): זוגות תלמידים יוצרים קשר עם אחד העובדים, מתלווים אליו ליום עבודה ובמקום נוסף לבחירתו. על בסיס המפגשים יוצרים תערוכה בסגנון "ענייני פנים" של עובדי בית הספר ומארגנים יום הוקרה לצוות העובדים.

אנשים מעוררי השראה

מטרת הפרויקט היא הגברת המודעות של התלמידים ליצירת כח חיובי, מניע לחיים במקום שבו יש קושי. החשיבה שגם ממשברים ניתן לצמוח בדרכים מגוונות וגם הכרה בחייהם כבעלי ערך והכרה בברור מאליו כלא כזה.

יש לי שיר שמוחה על דברים

לפרויקט היו מטרות רבות ובמישורים מגוונים. בראש ובראשונה, מטרת הפרויקט הייתה לחשוף את התלמידים למקומה של מחאה אזרחית ולביטויים השונים לה. התלמידים נחשפו לאופן בו מוסיקה מאפשרת ליצור הזדהות עם מחאה. מטרה נוספת הייתה לפתח את המחשבה הביקורתית של התלמידים על המציאות בה הם חיים ולהעמיק בה כחלק ממחקר. בנוסף, התלמידים נחשפו ללמידה מבוססת חוויה. למידה 'תיאורטית' שיש לה יישום בשטח. סוג כזה של למידה מאפשרת לתלמידים להתמסר לתהליך בצורה משמעותית יותר. מטרה נוספת הייתה לאפשר לתלמידים ליטול חלק אקטיבי יותר בתהליך הלמידה וליזום בכדי לפתח את תחושת המסוגלות והאחריות שלהם כלפי הלמידה. כך למשל, התלמידים חולקו לצוותי היגוי. לכל צוות הוצב המטרה הכללית (למשל – צוות חלוקת קבוצות, צוות מופע ועוד) והתלמידים נפגשו זה עם זה, הציבו יעדי ביניים ובחרו דרכים לעמוד בהם. במישור החברתי, אחת המטרות הייתה ליצור גיבוש כיתתי ולהפגיש את התלמידים עם תפיסותיהם של חבריהם ולאפשר להם לראות את חבריהם באור מעט אחר. הידיעה כי לכיתה יש זמן מוגבל להפיק מופע כיתתי אחד הובילה תלמידים רבים להניח בצד קונפליקטים אישיים ולהתרכז במטרה המרכזית – העמדת מופע מכובד ומעניין שייצג את הכיתה ואת התהליך שעברו בכבוד. המופע והתהליך שקדם לו איפשרו לתלמידים לפתח תחושת מסוגלות רבה.

היכרות עם החברה החרדית – הופכים את השחור לגוונים

רובנו מכירים את האוכלוסיה החרדית דרך בני משפחה רחוקים או דרך כתבות צעקניות בכלי התקשורת, כך שהדימוי שנוצר הוא שלילי ומנותק. המטרה של הפרויקט היתה להעמיק את הידע, ובכך לצמצם את המרחק בין הכיתה לבין ציבור שנוכחותו וחשיבותו בחברה הישראלית הולכים וגדלים.

צורכים אחרת

מטרת הפרויקט היא שהתלמידים יבחנו היבטים שונים בתרבות הצריכה בעולם המודרני ובחייהם בפרט, ובעקבות כך יבנו אתר אינטרנט ודף פייסבוק לעידוד והעלאת המודעות לצרכנות אחרת – כזו שמאפשרת ערך מוסף. מטרה נוספת היתה שהתלמידים יתנסו בעצמם בעבודה בידיים כאלטרנטיבה לצרכנות המקובלת, לכן בנו התלמידים פינת ישיבה לבית הספר משימוש בעץ.

ידי זהב: להיות עצמאי בעזרת הידיים

המטרה העיקרית של הפרויקט היתה לעודד את העצמאות, התושיה והיצירתיות אצל התלמידים, לאפשר להם להתנסות באיתור ובהתנהלות עם תקלות יומיומיות שעד היום היו קוראים להורים או לבעל מקצוע על מנת לטפל בהן. לאפשר להם ללמוד תוך כדי התנסות ולרכוש ביטחון במיומנויות השונות, לראות כי זה פשוט, נגיש ואפשרי עבורם. בנוסף, ניסיתי ליצור מפגש אנושי משמעותי עם בעלי מלאכה, להכיר מקרוב את המורכבות שבמלאכה ואת האנשים העוסקים בה לפרנסתם ולהכיר דרך למידה אלטרנטיבית, למידה דרך שוליתנות.