הערכה פנימית במקצועות הלימוד

הערכה פנימית במקצועות הלימוד בחט"ע

אופן חישוב הציון 

מקצועות הליבה

תנ"ך:  משקל הציון שלושים אחוזים והוא מכיל שני מרכיבים: עבודת חקר הנכתבת בזוגות בכתה ה', ומשקלה עשרים וחמישה אחוזים, ותרגיל כתיבה על מאמר העוסק בנושא מקראי כלשהו,  ומשקלו חמישה אחוזים. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

ספרות: בכיתת התגבור- משקל הציון שלושים אחוזים והוא מורכב מהציונים על מטלות שונות שניתנו בכתה ד'. הציון ניתן בסוף כתה ד'.

בכיתות המואצות- הציון על שתי יחידות החובה הוא בית ספרי בלבד, והוא ניתן על סמך ציוני המטלות שניתנו בכיתות ד' וה-ה', על סמך בחינת בגרות פנימית הנערכת בסוף כתה ה' ועל סמך עבודת חקר הנכתבת במהלך כתה ו'. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

לשון והבעה: משקל הציון שלושים אחוזים והוא מורכב מהציונים על מטלות שונות שניתנו בכתה ד'. הציון ניתן בסוף כתה ד'.

היסטוריה: בכיתת התגבור- משקל הציון שלושים אחוזים והוא ניתן על מטלות שנעשו בנושא "טוטליטאריות ושואה". הציון ניתן בסוף כתה ה'.

בכיתות המואצות- הציון על שתי יחידות החובה הוא בית ספרי בלבד, והוא ניתן על סמך מטלות שונות שניתנו מראשית כתה ד' ועד אמצע כתה ו'. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

אזרחות: בכיתת התגבור- משקל הציון עשרים אחוזים והוא ניתן על מטלת הביצוע. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

בכיתות המואצות- הציון על שתי יחידות החובה הוא בית ספרי בלבד, והוא ניתן על סמך מטלות שונות שניתנו ממחצית כתה ד' ועד אמצע כתה ו'. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

מתימטיקה: תלמידי  3 יח" בלבד בלבד מקבלים הערכה פנימית שמשקלה עשרים וחמישה אחוזים, והיא ניתנת על בחינות הנעשות במהלך השנה ועל משימת אוריינות מתימטית. הציון ניתן בסוף כתה ד'.

אנגלית: משקל הציון עשרים וששה אחוזים והוא ניתן על תלקיט עבודות הנכתבות על יצירות ספרותיות הנלמדות בכתה. הציון ניתן בסוף כתה ה'.

חינוך גופני: הציון על שתי יחידות החובה הוא בית ספרי. הציון ניתן על השתתפות פעילה בשיעורים, הישגים, כושר גופני, ידע והבנה ובונוס ניתן על פעילות שמעבר לשיעורים הסדירים. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

 

מקצועות הבחירה

ביולוגיה: משקל הציון שלושים אחוזים והוא ניתן על עבודת חקר הנעשית בכתה ו'.

כימיה:  בכל הקבוצות- משקל הציון שלושים אחוזים- עשרה אחוזים מן הציון ניתנים על מעבדת החקר, וכוללים  עבודה שוטפת במעבדה והגשת דוחות. עשרים אחוזים  מן הציון ניתנים על מבחנים ועל מטלות כהכנת הרצאה, סיכום מאמרים ועריכת ניסויים. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

פיזיקה: בכל הקבוצות- משקל הציון שלושים אחוזים והוא מורכב מציון בחינה בנושא גלים, שמשקלו עשרה אחוזים, ומציון קבוצתי על פרזנטציה ופוסטר בנושא הקשור לתגליות של אחד מהפיזיקאים בני המאה העשרים או לנושא פיזיקלי אחר, שמשקלו עשרים אחוזים. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

פילוסופיה: משקל הציון שלושים אחוזים והוא מורכב מציון במשקל של חמישה עשר אחוזים על עבודה וציון במשקל של חמישה עשר אחוזים-על הצגת מאמרים לתלמידי הכתה.  הציון מדווח בשנת הסיום של לימודי הפילוסופיה, כלומר בסיום כתה ה' או ו' בקבוצה הדו גילאית.

תנך: משקל הציון ששים אחוזים והוא מורכב מציון שמשקלו שלושים אחוזים על בחינה בנושא "מנהיגות במקרא" ומציון שמשקלו שלושים אחוזים על עבודת חקר. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

מדעי המחשב: משקל הציון שלושים אחוז והוא ניתן על כתיבת פרויקט. קבוצת האתגר כתבה את פרוייקט במהלך כתה ד', ואילו קבוצת 5 יח"ל כתבה אותו במהלך כתה ו'. הציון ניתן לקבוצת האתגר בסוף כתה ד' ואילו לכתת 5 יח"ל- בסוף כתה ו'.

ספרות: ההערכה הפנימית בשתי יחידות החובה מורכבת מציון קבוצתי על פרזנטציה בנושא סיפור קצר ושירה. בשלוש יחידות ההרחבה נכתבת עבודת חקר שהיקפה יחידת לימוד אחת, וגם ההערכה עליה פנימית.

היסטוריה: משקל הציון שלושים אחוזים והוא ניתן על עבודת חקר הנכתבת בכתה ו'. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

ערבית: בכל הקבוצות- משקל הציון שלושים אחוזים והוא מורכב ממטלות שונות הנעשות מכתה ד' ועד כתה ו'. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

צרפתית: משקל הציון שלושים אחוזים והוא ניתן על מטלות שונות שנעשו במהלך כיתה ד' וכיתה ה'. הציון ניתן בסוף כיתה ה'.

תיאטרון: משקל הציון חמישים אחוזים והוא מורכב מציון המבחן העיוני המסכם בתולדות התיאטרון וכן מציונים על עבודות עיוניות נוספות שנכתבות במהלך כיתות ד'-ו'. הציון ניתן בסוף כתה ו'.

אמנות: משקל הציון חמישים אחוזים והוא מורכב מציון במשקל שלושים אחוזים על על תיק העבודות (היצירות שהתלמיד מציג בתערוכה ואילו שהכין במהלך כיתות ד'-ו'), מציון במשקל עשרה אחוזים על פרוייקט מחווה לאמן ומציון במשקל עשרה אחוזים על פרוייקט אוצרות.  הציון ניתן בסוף כתה ו'.

גיאוגרפיה: משקל הציון ארבעים אחוזים והוא ניתן על עבודת חקר. בקבוצת האתגר- העבודה נכתבת בכתה ה' והציון ניתן בסוף כתה ה'. בקבוצת חמש יח"ל- העבודה נכתבת בכתה ו' והציון ניתן בסוף כתה ו'.

 

אופן ההודעה לתלמידים על הציון ועריכת שינויים בו

על כל מורה להודיע לתלמידיו על הציון הפנימי עם סיום חישובו. תלמידים שברצונם לערער על הציון יפנו למורה ויסבירו מדוע לדעתם יש להעלות את ציונם. במקרה הצורך, יוכלו לפנות בכתב למנהלת החטיבה העליונה.