עולות ועולים לשכבה א'

תשפ"ב

אתגרים
לכיתות א'
מחזור פ"ט

חוברת מידע

הרשמה

קורסי העשרה
לכיתות א'
מחזור פ"ט

חוברת מידע

הרשמה

בחירת חברות וחברים

לשנת הלימודים תשפ"ב

טופס בחירה

לשאלות או בקשות


ניתן לפנות לגב' מאירה מזרחי במזכירות הקבלה

 

02-5631262

 meiramiz@gmail.com

 

רשימת ספרי לימוד

לכניסה ליריד דיגיטלי לרכישת ספרי לימודי משומשים

לחצו כאן

נגישות