מפת בית הספר

מפה לוגו 580 420

אנו מזכירים שניתן להזמין לוקרים לפי שמות המתחמים הכתובים באדום דרך אתר חברת הלוקרים, אמבין.

עם זאת, בשל מגפת הקורונה ואופי הלמידה בשנה הבאה שיורכב משילוב של למידה מרחוק ולמידה מקרוב, יש לקחת בחשבון שהתלמידים יצטרכו את ספרי הלימוד שלהם גם בבית וגם בבית הספר ועל כן לשאת אותם איתם לעתים קרובות.

קובץ מפת כיתות תשפב

מפת בית הספר לשנת הלימודים תשפ"ב