בחינות בגרות, מטלות סיכום ותלקיטים

בחינות בגרות, מטלות סיכום ותלקיטים - לו"ז סיום שנה תש"ף

בחינות בגרות, מטלות סיכום ותלקיטים
לו"ז סיום שנה תש"ף

 

מצורף קובץ ובו שלוש טבלאות:

 

  • מקצועות בהם יתקיימו בחינות חיצוניות או ינתן ציון בית ספרי המחליף אותן
  • מקצועות בהם לא תתקיים השנה בחינה חיצונית
  • מרכיבים פנימיים בציוני תעודת הבגרות (30 או 40 אחוזים)

אם אינכם מצליחים לצפות בקובץ לחצו כאן