הרשמה

מידע על תהליך ההרשמה וערבי הסברה לשנת הלימודים תשפ"ב
תהליך הקליטה לבית הספר לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיים.
פרטים על הרשמה לשנת תשפ"ג יפורסמו כאן לקראת סוף חודש נובמבר 2021