מנהלת הפדגוגיה

דבר מנהלת הפדגוגיה

לתיכון ליד האוניברסיטה הגעתי בשנת 1994, כתלמידה. אני זוכרת היטב את חווית הלמידה בבית הספר – בסביבת לימודים מאתגרת, מעניינת ומעשירה, עם מורים מומחים בתחומם ועידוד לעשייה חברתית ומעורבות פעילה בחברה. את הידע, המיומנויות והדחף לעשייה חברתית, לקחתי איתי כצידה משמעותית להמשך הדרך. 12 שנים לאחר שסיימתי את לימודיי בתיכון, חזרתי אליו כמורה לאזרחות. לפני כן סיימתי תואר במשפטים באוניברסיטה העברית ולאחר תקופה בה עבדתי כעורכת דין, החלטתי על הסבת מקצוע, מתוך רצון לפעול בשדה החינוכי.

כשחזרתי לבית הספר נגלה אליי במלוא הדרו "מאחורי הקלעים" של העשייה הפדגוגית והחינוכית, שזכיתי לחוות כתלמידה. נוכחתי לראות את המחשבה, תשומת הלב והחשיבה המעמיקה מאחורי מלאכת ההוראה.

במהלך תשע השנים האחרונות זכיתי לקחת חלק משמעותי בעשייה זו ולתרום בעיצוב, פיתוח ויישום המדיניות הפדגוגית בהתאם לייחודיות בית הספר בתפקידים שונים – מורה, מחנכת, רכזת מקצוע אזרחות, רכזת הפיתוח המקצועי ורכזת שכבה בחטיבה העליונה. לעשייה זו תרמו גם הניסיון המעשי כמדריכה פדגוגית לאזרחות במחוז מנח"י והידע האקדמי, שרכשתי במסגרת לימודיי באוניברסיטה העברית, לתואר שני במנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך, במסלול לניהול בתי ספר.

מנקודות המבט השונות – כתלמידה, כמורה וכבעלת תפקידים בבית הספר ומחוצה לו – אני יכולה לומר שיש לי הערכה עצומה לחדר המורים שלנו, לגאוות היחידה שבו, לשפה המשותפת והייחודית, לאהבת המקצוע ותחומי הדעת. כל אלו מתעצמים בזכות האוטונומיה הרחבה שיש למורים למתן ביטוי לחשיבה מעמיקה ומקורית, גמישה ויצירתית, ולהתאים את ההוראה בכיתה לתלמידים בה. המורים בבית הספר שלנו הם אלו שהופכים אותו למה שהוא והם הכוח המניע. לכן ישנה חשיבות מכרעת לטיפוח קהילת המורים ולשמירה עליה כקהילה מתפתחת ומפתחת, לומדת ומלמדת.

תפיסה זו מרכזית ב"אני מאמין" הניהולי-פדגוגי שלי, המבקש לטפח מנהיגות מורים באמצעות הרחבת האוטונומיה ועידוד יוזמות עצמאיות, לצד ליווי והכשרה מתאימים ותמיכה בהובלת תהליכים פדגוגיים. עלינו לאפשר את המרחב והתנאים המתאימים לקיומו של שיח פדגוגי מעמיק ומתמשך וקידום תכניות למידה, המכוונות לפיתוח יכולות הלמידה והחשיבה, הגברת מעורבות תלמידים בתהליכי הלמידה והעצמת תחושת המסוגלות האישית והקולקטיבית שלהם.

בנוסף, אני רואה ערך גדול מאוד לשילוב המהלכים הלימודיים עם המהלכים החינוכיים-ערכיים בבית הספר. לשילוב כזה יתרונות רבים והבולט שבהם, הוא הגברת המחויבות הרגשית-ערכית של התלמידים הן לתהליכי הלמידה והן לתהליכים חברתיים. למעשה, הלמידה המתרחשת בבית הספר מתקיימת גם מחוץ לגבולות הכיתה וההוראה – הפדגוגיה נמצאת בכל ממדי בית הספר ולכן עלינו לראות את כל הפעילויות וההחלטות החינוכיות, המנהליות והארגוניות בהקשר הפדגוגי שלהן ולגבש אותן בהתאם לתפיסתנו של הוראה ולמידה טובות.

אני מאמינה שנצליח לא רק לשמר את מקומה המרכזי של הפדגוגיה בסדר היום בתיכון ליד האוניברסיטה, אלא גם לפתח ולקדם אותה מתוך ראייה ארוכת טווח, בהובלתם של שני צוותים מובילים, חזקים וחשובים בבית הספר – צוות רכזי המקצועות וצוות המערך הפדגוגי. שניהם גופים מקצועיים הנשענים על ידע ומומחיות וכוללים בתוכם את כל בעלי התפקידים הפדגוגיים המרכזיים בבית הספר.

מאחלת לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופורייה על כל אתגריה.

אביגיל זעפרני, מנהלת הפדגוגיה