הועד המנהל

ועד מנהל לוגו

הועד המנהל

פרופסור אבנר דה שליט
גב' חנה לויטה
מר יהושוע ידלין
ד"ר אסנת לב-ציון קורח
מר אילון מיכאלי
גב' שרי עשת
פרופסור יעקב ריטוב
ד"ר רויטל היימן
מר סאמי ארשיד
ד"ר חיים אילון

דברי אבנר דה שליט במפגש העשורים 30 אוקטובר 2015